Relais Group Ltd’s contemplated initial public offering.

Important information

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following and confirm your country of residence. Your confirmation must be true and accurate.


Please enter your country of residence:

Disclaimer

Access to the information and documents on this website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you access this restricted information.

THESE MATERIALS ARE NOT DIRECTED AT OR ACCESSIBLE BY ANY PERSONS LOCATED IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SINGAPORE, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any shares, rights or other securities of the Company in the United States or any other country in which it would be contrary to the laws and regulations of that country.

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. The shares, rights or other securities of the Company referred to on this website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration thereunder.

Access to the information and documents contained on the following websites may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore who wish to have access to the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law or regulations by any person.

This information is only being distributed to and is only directed at (i) persons in the European Economic Area who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Regulation 2017/1129/EU and amendments thereto, or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this document relates will be only available to, and will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

By clicking on the link below, I confirm that I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above and that my country of residence and current location is not the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore or any other jurisdiction in which such a distribution or such access is unlawful.

United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa

Access to the information and documents contained on the following websites may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore who wish to have access to the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law or regulations by any person.

Relais Group Oyj:n suunniteltu listautumisanti.

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.


Valitse luettelosta asuinmaasi:

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Euroopan talousalueella ja ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen 2017/1129/EU, muutoksineen, artiklassa 2(1)(e) määritellään, tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkea varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore, Etelä-Afrikka

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Relais Group Oyj:n First North -listautumisanti, yleisöannin merkintäaika 7.–14.10.2019

Relais Group Oyj:n First North -listautumisanti

Relais Group Oyj:n (”Relais” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 7.10.2019. listautumisanti ylimerkittiin, minkä johdosta yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäajan 11.10.2019 kello 21.20.

Listautumisanti koostui osakeannista (”Osakeanti”) ja osakemyynnistä (”Osakemyynti”). Osakeannissa ja osakemyynnissä tarjotiin 4 055 000 Relais Group Oyj:n osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvin lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) ja yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Toteutunut allokaatio listautumisannissa oli seuraava:

  • Yleisöannissa 880 054 tarjottavaa osaketta
  • Instituutioannissa 3 135 000 tarjottavaa osaketta
  • Henkilöstöannissa 39 946 tarjottavaa osaketta

Yhtiö sai listautumisannista noin 20 miljoonan euron bruttovarat ja myyjät saivat noin 10 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeiden kokonaismäärä nousi 16 213 800 osakkeeseen, kun listautumisannissa tarjotut uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 16.10.2019. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi listautumisannin jälkeen yli 2 000 osakkeenomistajaan.

Merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa oli 7,40 euroa tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Henkilöstöannissa merkintähinta oli 10 prosenttia matalampi kuin merkintähinta, eli 6,67 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Tärkeitä päivämääriä

Kaupankäynnin osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla 17.10.2019. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000391487 ja kaupankäyntitunnus on RELAIS.

Evli Pankki Oyj toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja Nasdaq First North Growth Market sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisessa.

Toimitusjohtaja

”Olemme erittäin iloisia kiinnostuksesta, jota sijoittajat ovat osoittaneet listautumisantiamme kohtaan. Relais on kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö, joka luo arvoa varaosien ja varusteiden jälleenmyyntiä harjoittaville asiakkailleen läpi ajoneuvojen elinkaaren. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Listautumisesta saamme tukea voimakkaan kasvustrategiamme toteuttamiseen. Haluamme kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme luottamuksesta – pidetään yhdessä yhteiskunnan pyörät pyörimässä!”, Arni Ekholm, Relais Group Oyj, toimitusjohtaja.

Sijoittajatilaisuudet

Relais Group Oyj:n esittelytilaisuudet pidettiin:

  • Valkoinen Sali, Helsinki 7.10. klo 17.00–20.00
  • Finlayson Palatsi, Tampere 8.10. klo 18.00–21.00
  • Ravintola Suomalainen Pohja, Turku 9.10. klo 18.00–21.00

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet

16.10.2019
Relais Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

11.10.2019
Relais Group Oyj listautumisanti ylimerkitty – Merkintäajat keskeytetään

7.10.2019
Relais Group Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedotteet

4.10.2019
Finanssivalvonta on hyväksynyt Relais Groupin esitteen

4.10.2019
Relais Group julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoja sen osakkeiden listaamisesta First North -markkinapaikalle

27.9.2019
Relais Group, yksi johtavista ajoneuvojen sähkövarusteiden ja varaosien maahantuonti- ja tukkuliikkeistä Pohjoismaissa ja Baltiassa, suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle.

Materiaalit

Esite
Markkinointiesite
Sijoittajaesitys

Listautumisannin ehdot
Yhtiöjärjestys

Esitteeseen sisälletyt tiedot:
ABR tilinpäätös 2018 (ruotsiksi)
ABR tilinpäätös 2017 (ruotsiksi)
ABR tilinpäätös 2016 (ruotsiksi)

Huzells tilinpäätös 2018 (ruotsiksi)
Huzells tilinpäätös 2017 (ruotsiksi)
Huzells tilinpäätös 2016 (ruotsiksi)