Toimimme kasvavalla markkinalla

Toimimme edelläkävijänä ja aktiivisena konsolidoijana kasvavalla ja defensiivisellä pohjoismaisella liikkumisen jälkimarkkinalla. Pääfokuksemme on ajoneuvojen jälkimarkkinassa, joka käsittää ajoneuvojen räätälöinnin, varaosien ja varusteiden jakelun ja vähittäiskaupan sekä korjaus- ja asennuspalvelut.

Tarjoamme tuotteita ja palveluitamme riippumattomilla jälkimarkkinoilla vailla sidoksia ajoneuvojen valmistajiin.

Näkemyksemme mukaan olemme kyenneet kasvamaan nopeammin kuin markkinat keskimäärin.

Relais konsolidoi ajoneuvojen jälkimarkkinaa

Toimialamme on käynnissä merkittävä murros uusien digitaalisten palveluiden, sähköisen liikkumisen, ajoneuvokannan sähköistymisen, latausinfrastruktuurin kehittymisen ja liikkumisen käsitteen muuttumisen myötä. Tämä avaa meille uusia kiinnostavia kasvumahdollisuuksia.

KASVAVA
KOHDEMARKKINA

Pohjoismaissa ja Baltian alueella on käytössä noin 19 miljoonaa henkilö- ja hyötyajoneuvoa

MARKKINA-AJURIT

 • Tarve liikkua
 • Ajoneuvojen määrä ja innovaatioiden kehitys
 • Ajoneuvokanta
 • Ajoneuvojen ikä
 • Ajosuorite
 • Uudet ajoneuvot

MARKKINATRENDIT

 • Ajoneuvojen jälkimarkkinan konsolidoituminen Pohjoismaissa
 • Voimansiirron sähköistyminen
 • Ajoneuvon osien monimutkaistuminen ja arvon kasvu
 • Digitalisaatio ja sähköinen kaupankäynti
 • Ajoneuvojen tuottama data