Riskienhallinta

Riskienhallinta

Relaisilla sovelletaan periaatteita, jotka on kuvattu COSO Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance -viitekehyksessä. Yhteisten riskienhallintakäytäntöjen hyödyntäminen koko organisaatiossa edistää hallinnon päätöksentekoa, tavoitteiden asettamista ja päivittäistä toimintaa. Ne auttavat tehostamaan konsernin toimintaa yhdistämällä strategian ja liiketoiminnan tavoitteet selkeämmin riskeihin. Onnistuneesti toteutettuna ne tarjoavat Relaisille selkeän polun arvon luomiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen.

Riskienhallinnan tavoitteet

Relais Groupin riskienhallinnan tavoitteet ovat:

  • Korostaa riskien merkitystä ja niiden tiedostamista sekä ennakoivaa riskienhallintaa konsernin sisällä
  • Lisätä mahdollisuuksia ja vähentää uhkia, tavoitteena saada kilpailuetua
  • Varmistaa riittävä riskien käsittely organisaation sisällä
  • Hallinnoida riskejä integroituna osana toimintaa, suunnittelua ja päätöksentekoa, hyödyntäen määritettyjä rooleja ja vastuita

Riskienhallinnan määritelmä

Riskienhallinta on strategian luomiseen ja toteuttamiseen integroitua yrityskulttuuria, valmiuksia ja käytäntöjä, joita Relais käyttää arvon luomiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvien riskien hallintaan.

Relaisin riskienhallinnan viitekehys koostuu seuraavista tekijöistä:

1. Konsernin riskienhallintaperiaatteet (tämä asiakirja), joka linjaa Relais Groupin noudattamat riskienhallintaperiaatteet, sekä täydentävä ohjeistus

2. Yrityksen riskienhallintaprosessi, joka tarjoaa koko Relais Groupin yhteisen systemaattiseen lähestymistavan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan

Riskienraportointikehys, joka koostuu riskienhallintaprosessin tuloksista ja tarjoaa Relais Groupin johdolle ja hallitukselle yhtenäisen näkymän konsernin riskeistä ja tukee tarvittaessa riskien ulkoista raportointia.

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland