Whistleblowing

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Relais Group on sitoutunut toimimaan eettisesti ja arvojensa mukaisesti sekä noudattamaan liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, lakeja, ohjeita ja säännöksiä.

Relais Group haluaa estää väärinkäytöksien tapahtumista ja siksi kannustamme Relais Groupin henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita ilmoittamaan kaikista väärinkäytöksiin tai epäeettiseen toimintaan liittyvistä epäilyksistään.

Relais Groupin Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing-kanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta Relais Groupissa eli esimerkiksi petoksista, korruptiosta, kiusaamisesta tai muusta epärehellisestä toiminnasta tai käytöksestä. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteiden käsittelyyn.

Ilmoituskanava ei ole yhteydessä Relais Groupin IT-järjestelmiin, vaan sitä hoitaa ulkopuolinen kumppani WhistleB, Whistleblowing Centre, nimettömyyden varmistamiseksi. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla.

Kaikki ilmoituskanavan kautta tulleet viestit otetaan vakavasti ja ne käsitellään luottamuksellisesti, oikeudenmukaisesti ja viivytyksettä.

Whistleblowing-kanava on käytettävissä 6 eri kielellä. Voit luoda raportin täällä.

Lisätietoja Whistleblowing-ilmoitusten tekemisestä