Relais Group Oyj:tä seuraavat analyytikot:

Nordea Markets
Aleksis Kiven katu 7
FIN-00020 Nordea
Analyytikko: Joni Sandvall

Handelsbanken Capital Markets
Itämerenkatu 11-13
FIN-HELSINKI, 00180
Analyytikko: Mika Karppinen

Inderes Oy
Itämerenkatu 2
FIN-00180 Helsinki
www.inderes.fi
Analyytikko: Erkki Vesola

Vastuuvapauslauseke

Analyytikkojen toimittamat analyysit ovat Relais Group Oyj:tä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys yhtiöstä, osaketunnus RELAIS. Relais Group Oyj (myöhemmin Relais Group) ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. Relais Group ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta.

Relais Groupin sivustollaan ylläpitämä, analyytikoiden tuottama tieto ei edusta Relais Groupin tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei missään tapauksessa pidä pitää sijoitusneuvontana.

Relais Group ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Analyysi-tieto on tuotettu vain informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittä sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland