Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Liikevaihtotavoitteemme vuoteen 2026 ulottuvalle strategiselle suunnittelukaudelle:

  • pro forma liikevaihto 500 miljoonan euroa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Liikevaihtotavoite pohjautuu tarkennettuun strategiaan vuosille 2021–2026. Strategia perustuu edelleen yrityskaupoin tapahtuvaan vahvan kasvun ja markkinan keskiarvoa nopeamman orgaanisen kasvun yhdistelmään. Tavoitteenamme on selkeästi kiihdyttää ja vahvistaa yritysostotoimintaamme. Samalla laajennamme yritysostojensa potentiaalista kohdemarkkinaa kattamaan valikoidusti koko liikkumiseen liittyvän jälkimarkkinan ja siihen liittyvät palvelut, pääfokuksemme ollessa edelleen ajoneuvojen pohjoismaisessa jälkimarkkinassa.

Osinkopolitiikka

Relaisin tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 % konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, suhdannevaihtelut huomioiden. Vuosittaisia osinkoja ehdotettaessa otetaan huomioon yritysostomahdollisuudet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet, likviditeettiasema, konsernin oma pääoma, pitkäaikaiset rahoitus- ja investointitarpeet, kasvusuunnitelmat, osakeyhtiölain mukaiset vaatimukset osingonjaolle sekä muut tekijät, joita yhtiön hallitus pitää tärkeinä.

Kaikki tulevina vuosina mahdollisesti maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat konserniyhtiöiden tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta, yhtiön tytäryhtiöiden kyvystä jakaa osinkoja tai muuten siirtää varoja yhtiöön ja muista tekijöistä.