Relais Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Yhtiökokous

Relais Group Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous vahvistaa vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättää osingonjaosta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta ja heille maksettavista palkkioista. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräinen yhtiökokous.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Relais Group Oyj, Hallitus, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä Internet-sivuillaan ja tapahtumakalenterissa päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien päätösehdotukset tulee sisällyttää yhtiökokouskutsuun, mikäli päätösehdotuksen antaneilla osakkeenomistajilla on vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan; ja päätösehdotus on toimitettu Yhtiölle siten, että päätösehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Relais Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Relais Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Keskiviikkona 5.4.2023 Sanomatalon Tapahtumastudio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä osallistumatta yhtiökokoukseen. Verkkolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ilmoittautua etukäteen tällä sivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Verkkolähetyksen välituksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Kokouksen jälkeen on kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Relais Group Oyj:n johtoa.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä

Yhtiökokoukseen voi myös ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Relais Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista varten edellyttää suomalaisten tai ruotsalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa syntymäaika tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Osakkeenomistajien Relais Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokousmateriaali

Tärkeitä päivämääriä

Ilmoittautuminen alkaa14.3.2023
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä24.3.2023
Ilmoittautuminen päättyy29.3.2023 klo 16
Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeiden merkitsemiseksi tilapäiseen osakasluetteloon31.3.2023 klo 10
Yhtiökokous5.4.2023 klo 16
Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä11.4.2023
Ehdotettu osingon ensimmäisen erän maksupäivä18.4.2023
Osingon toisen erän täsmäytyspäivä2.11.2023
Ehdotettu osingon toisen erän maksupäivä9.11.2023
Pöytäkirja nähtävillä tällä sivullaviimeistään 19.4.2023