Osakkeet ja osakkeenomistajat

Relais Group Oyj:llä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteissa). Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa, ja yhtiöllä on 17 941 433 täysin maksettua osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja vähimmäispääomasta.

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland