Vahvan kasvun taustalla selkeä strategia

Relais-konsernin liiketoiminta kasvoi erittäin vahvasti tilikaudella 2020. Saavutimme 128,9 miljoonan euron liikevaihdon, jossa oli kasvua vertailukauteen 30 prosenttia. Liikevoittomme ennen liikearvopoistoja (EBITA) kasvoi 44 prosenttia. Erityisen vahvaa kasvu oli toisella vuosipuoliskolla.

Relaisilla on erinomaisen selkeä ja kirkas strategia, jonka toteuttamista jatkoimme tinkimättömästi ja määrätietoisesti vuoden 2020 aikana. Strategiamme kulmakivinä ovat markkinoiden keskimääräistä kehitystä nopeampi kasvu yritysostoihin liittyviä synergioita hyödyntämällä, aktiivinen ja kohdennettu yritysostotoiminta sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme kattavalla tuotevalikoimallamme ja digitaalisilla palveluratkaisuillamme.

Kesällä 2019 asetimme strategiseksi tavoitteeksemme yhtiön liikevaihdon kaksinkertaistamisen viidessä vuodessa. Koska nyt on hyvin todennäköistä, että saavutamme tavoitteen merkittävästi aiemmin, yhtiön aikomuksena on määritellä tavoite uudestaan myöhemmin tänä vuonna.

Strategiamme toimivuus ja kestävyys korostui erityisesti maailmanlaajuisen Covid-19-pandemian aiheuttaman markkinoiden epävakauden aikana. Huolimatta laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimenpiteistä liiketoimintamme kehittyi suotuisasti, erityisesti toisen vuosipuoliskon aikana. Kykenimme pitämään huolta henkilöstömme ja sidosryhmiemme turvallisuudesta ja onnistuimme palvelemaan asiakkaitamme häiriöttä ajoittain hyvinkin haastavissa olosuhteissa. Henkilöstömme sitoutuneisuus ja venymiskyky on ollut ilmiömäistä, mistä haluan esittää heille lämpimät kiitokseni.

Kasvua kaikilla päämarkkinoilla

Vahvistimme edelleen asemaamme edelläkävijänä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä Pohjoismaissa. Erityisesti Ruotsissa orgaaninen kasvumme oli vahvaa läpi koko vuoden. Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin vuonna 2019 hankkimamme ABR ja Huzells raportoitiin osana Relais-konsernia. Kykenimme hyödyntämään tehokkaasti saavutettuja synergioita erityisesti laajentamalla konsernimme omien valaisintuotteiden jakelua Ruotsin markkinoilla.

Suomen markkinoita painoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavanomaista huomattavasti lämpimämpi talvi sekä erityisesti toisella vuosineljänneksellä Covid-19-pandemian aiheuttamat yhteiskunnalliset sulkutoimet. Toisella vuosipuoliskolla kykenimme kuitenkin kasvattamaan myyntiämme selkeästi markkinoiden keskimääräistä kehitystä nopeammin.

Tarkoin kohdennettuja ja onnistuneita yritysostoja

Toteutimme vuoden 2020 aikana kolme tarkoin strategiamme mukaisesti kohdennettua yritysostoa. Tammikuussa loimme sillanpääaseman Tanskan ajoneuvovalaisinmarkkinoille ostamalla enemmistön tanskalaisesta SEC Scandinavia AS:stä. Helmikuussa vahvistimme asemaamme meille tärkeässä raskaiden hyötyajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden markkinasegmentissä Ruotsissa, kun ostimme enemmistön ruotsalaisesta TD Tunga Delar AB:sta. Joulukuussa 2020 ilmoitimme maailmanlaajuista ajoneuvovalaisinten vientiä harjoittavan ruotsalaisen Strands Group AB:n ostosta, minkä seurauksena asemamme eräänä Euroopan merkittävimmistä toimijoista ajoneuvovalaisinten jälkimarkkinoilla vahvistui entisestään.

Ketterä ja tehokas integraatioprosessimme takaa yritysostojen synergioiden täyden hyödyntämisen esimerkiksi ostovolyymien yhdistämisellä sekä tuotevalikoimien koordinoinnilla konserniyhtiöiden välillä. Samalla kuitenkin yhtiöillämme säilyy vahva paikallinen identiteetti ja asiakkuuksien omistajuus.

Hyötyajoneuvot ja valaisinratkaisut aiempaa vahvempia tukijalkoja

Erityisesti hyötyajoneuvoista on tullut yhä vahvempi tukijalka Relaisille ja näemme mahdollisuuksia siihen liittyvän liiketoiminnan edelleen kehittämisessä pohjoismaisella tasolla. Tätä katsaustekstiä kirjoittaessani olemme toteuttaneet Suomessa valtakunnallisen monimerkkihuolto- ja korjaamoketju Raskoneen yritysoston. Hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausliiketoiminta tukee kasvuamme ja otamme samalla askeleen lähemmäksi hyötyajoneuvojen loppuasiakkaita. Asiakkaidemme tarpeiden syvä ymmärrys takaa meille mahdollisuuden kehittää yhä parempia palvelukonsepteja tulevaisuudessa.

Ajoneuvojen valaisinratkaisujen markkina edustaa meille globaalia potentiaalia. Meillä on erinomaisen laaja valikoima pääosin omilla tuotemerkeillä varustettuja valaisintuotteita ja tavoitteenamme on kehittää sitä yhä edelleen asiakkaittemme tarpeita tarkasti kuunnellen. Strandsin liityttyä perheeseemme meillä on nyt entistäkin vahvempi asema tällä markkinalla ja samalla omien brändiemme osuus konsernin kokonaismyynnistä kasvaa merkittävästi.

Digitaalisuus ja vastuullisuus tekemisen ytimessä

Digitalisaatio on yksi kiinnostavista ja keskeisistä kasvumme ajureista. Olemme vuoden 2020 aikana kehittäneet edelleen digitaalisten tuotehakemistojemme toiminnallisuuksia asiakkaittemme hyödyksi ja yhä sujuvamman asiakaspalvelun takaamiseksi. Esimerkiksi mahdollisimman tarkat ja selkeät varaosien hakukriteerit vähentävät turhien tuotepalautusten määrää ja niiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Tavoitteenamme on jatkossakin ylittää asiakkaittemme odotukset ja hyödyntää täysin digitalisaation luomia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia.

Vastuullisuus merkitsee meille arjen tekoja ja on keskeinen osa jokapäiväistä toimintaamme. Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme ja asetamme vastuullisuuteen liittyviä selkeitä kriteereitä toimittajakunnallemme. Markkinoille toimittamistamme varaosista huomattava osa on kiertotalouden piirissä ja tehokas palautusjärjestelmämme takaa kunnostuskelpoisten osien paluun uuteen käyttöön tehdaskunnostuksen jälkeen.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni vuodesta 2020 asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja kaikille osakkeenomistajillemme. Erityisesti kiitän menestyksestämme henkilöstöämme, joka on tänä poikkeuksellisena vuonna osoittanut erinomaista joustavuutta, sitoutumista ja vahvaa yhteishenkeä.

Hyvät lähtökohdat vuodelle 2021

Lähdemme vuoteen 2021 luottavaisin mielin. Relais on kasvuyhtiö ja jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteuttamista sekä orgaanisen kasvun että kohdennettujen yritysostojen kautta. Vahva ja vakaa tuloskehityksemme sekä yhtiömme liiketoiminnalle ominainen korkea kassakonversio luovat hallitukselle hyvän perustan esittää yhtiökokoukselle huomattavasti korotettua 0,30 euron osakekohtaista osinkoa.

Arni Ekholm
Toimitusjohtaja

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland