Toimitusjohtaja Arni Ekholm kommentoi vuotta 2023

Vuonna 2023 Relais Group on vahvistanut asemaansa yhtenä Pohjois-Euroopan ajoneuvojen jälkimarkkinoiden suurimmista ja kannattavimmista kasvualustoista. Saavutimme konsernimme historian korkeimman liikevaihdon ja EBITA:n. Taloudellinen asemamme on vahva, ja olen iloinen, että hallitus on ehdottanut osingon nostamista 0,44 euroon osakkeelta.

Neljäs vuosineljännes: Neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jossa kaksinumeroinen EBITA-kasvu

Viimeinen vuosineljännes oli neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jossa EBITA kasvoi kaksinumeroisesti (yhteensä +25 %) vuonna 2023. Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta liikevaihtomme kasvoi yhteensä 10 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja 1 % orgaanisesti. Tukkumarkkinat olivat positiiviset Ruotsissa, kun taas markkinaolosuhteet Suomessa olivat vähemmän suotuisat. Hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltoliiketoimintamme suoriutui vahvasti ja vahvistimme markkina-asemaamme kyseisellä sektorilla sekä Ruotsissa että Suomessa.

Ajoneuvojen varaosien myynti kehittyi erittäin positiivisesti vuosineljänneksen aikana (+16 % yhteensä ja +12 % orgaanisesti vertailukelpoisilla valuuttakursseilla). Kasvu oli erityisen voimakasta Ruotsissa. Laitteiden myyntiin vaikutti positiivisesti hankitut korjaamolaitteiden liiketoiminnat, AutoMateriell ja Nordic Lift Norjassa.

Kuluttajien kysyntä harkinnanvaraisille tuotteille pysyi erittäin heikkona Suomessa vuosineljänneksen aikana, mikä vaikutti negatiivisesti ajoneuvovalaisimien myyntiin. Tämä näkyi erityisesti verkkokanavissa. Valaisimien myynti laski 8 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.

Vuosi 2023: Korkein liikevaihto ja EBITA konsernin historiassa

Luomme arvoa osakkeenomistajille strategialla, joka yhdistää kolme toisiaan vahvistavaa elementtiä: orgaaninen kasvu, yritysostot ja operatiivinen tehokkuus. ”Osta ja rakenna” -strategiamme on osoittanut kestävyytensä, ja kasvavien ajoneuvojen jälkimarkkinoiden defensiivinen luonne luo vakaan perustan myös tulevalle kasvulle.

Vuoden 2023 aikana olemme toteuttaneet strategiaamme menestyksekkäästi kaikilla kolmella alueella. Liikevaihtomme kasvoi yhteensä 13 % ja orgaanisesti 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Kasvu oli erityisen vahvaa Ruotsissa, kun taas kehitys Suomessa oli tasainen paikallisten markkinaolosuhteiden vuoksi.

Ostimme yhteensä neljä yritystä ja liiketoimintaa viime vuoden aikana. Aditan ostaminen Suomessa ensimmäisellä neljänneksellä vahvisti tukkumyyntiämme tärkeällä Helsingin alueella. AutoMateriellin ja Nordic Liftin ostaminen kolmannella neljänneksellä lisäsi läsnäoloamme Norjassa. Meillä on nyt vahva markkina-asema norjalaisessa korjaamolaiteliiketoiminnassa, jossa on mielenkiintoisia mahdollisuuksia lisäyrityskauppojen tekoon jatkossa. Jyväskylän Truck Centerin (JTC) ostaminen neljännellä neljänneksellä kasvatti Raskonen asiakaskuntaa logistisesti tärkeällä Jyväskylän alueella Suomessa.

Aloitimme ja toteutimme myös useita hankkeita toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Tehostimme hinnoittelupolitiikkaamme ja -prosessejamme tukkukauppaliiketoiminnassamme Suomessa ja Ruotsissa puolustaaksemme ja parantaaksemme bruttokatettamme. Onnistuimme parantamaan sekä hyötyajoneuvojen korjaamoketjujemme, Raskonen ja STS:n, kapasiteetin käyttöastetta toteuttamalla määrätietoisia ja kurinalaisia tehokkuudenparantamistoimenpiteitä ja investoimalla henkilöstöömme. Tämä yhdistettynä kasvavaan määrään fleet-asiakkaita edesauttoi merkittävään kannattavuuden kasvun korjaamo- ja huoltoliiketoiminnassa.

Vakaa taloudellinen asema

Kassakonversiomme on pysynyt terveellä tasolla myös kuluneen vuoden aikana, mikä edistää konsernimme vakaata taloudellista asemaa. Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että hallitus on ehdottanut nostettua osinkoa 0,44 euroa (0,40 €) osakkeelta, joka maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä huhtikuussa ja marraskuussa.

Vuoden 2024 näkymät riippuvat pitkälti ulkoisista, makrotaloudellisista ja markkinakysynnän tekijöistä. Inflaatio on edelleen suhteellisen korkealla tasolla, yritysten ja kotitalouksien dramaattisesti nousseet rahoituskulut vaikuttavat edelleen asiakkaiden ja kuluttajien ostovoimaan kielteisesti. Työttömyys ja lomautukset lisääntyvät myös Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi heikentynyt Ruotsin kruunu euroon nähden asettaa paineita raportoituun tulokseemme, koska suuri osa liiketoiminnastamme on Ruotsin markkinoilla. Toisaalta ajoneuvojen jälkimarkkinat ovat luonteeltaan defensiivisiä ja verrattuna moniin muihin aloihin se on vähemmän syklinen. Varasto- ja resurssitilanteemme on hyvä, jonka pohjalta voimme vastata asiakkaiden kysyntään tuotteillamme ja palveluillamme. Uskomme olevamme hyvin asemoituneita jatkamaan kasvupolkuamme kannattavalla ja kestävällä tavalla myös vuonna 2024.

Haluan esittää lämpimimmät kiitokseni kaikille yli 1 000 ammattilaisellemme, asiakkaillemme, liikekumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme vuodesta 2023.

Arni Ekholm
Toimitusjohtaja