Kasvua strategian kurinalaisella toteuttamisella

Relais Groupin strategia pohjautuu kasvun saavuttamiseen yhdistämällä tasapainoisesti yritysostoin tapahtuva kasvu markkinoiden keskimääräistä nopeampaan orgaaniseen kasvuun. Tätä tukevat synergiat nykyisten konserniyhtiöiden ja uusien ostettujen yhtiöiden välillä. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme yksityiskohtaisesti noudattaneet valittua strategiaamme ja kyenneet saavuttamaan merkittävää ja kannattavaa kasvua kaikissa toimintayksiköissämme. 

Yritysostojen tahti kiihtyy

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana teimme kolme erittäin onnistunutta ja kohdennettua yritysostoa. Tammikuussa veimme päätökseen Euroopan nopeiten kasvavan ajoneuvovaloyhtiön, Strands Groupin yritysoston. Helmikuussa ostimme Raskone Oy:n, Pohjoismaiden suurimman riippumattoman hyötyajoneuvojen huolto- ja korjaamoketjun. Maaliskuussa toivotimme innovatiivisen ajoneuvovalojen verkkokauppatoimijan, Lumise Oy:n tervetulleeksi kasvavaan Relais-perheeseen.

Toukokuussa ilmoittamamme mukaisesti aiomme edelleen kiihdyttää yritysostoja toimialallamme. Tämän lisäksi ilmoitimme laajentavamme harkitusti yritysostojemme kohdealuetta sisältämään myös rajoitetun määrän muita liikkumisen markkinoiden alasegmenttejä.

Kesäkuussa tiedotimme myös Lennart Sjöblomin nimityksen Head of Acquisitions and Business Development -tehtävään. Meillä on vahva relevanttien kohdeyhtiöiden ehdokaslista Pohjoismaiden markkinoilla ja olen vakuuttunut, että yrityskauppoihin erikoistuneen henkilön rekrytointi tulee entisestäänkin vahvistamaan kykyämme onnistuneiden yritysostojen tekemiseen vuoden 2021 aikana ja vastaisuudessakin.

Synergiahyödyt tukevat kasvuamme

Synergiaetujen hyödyntäminen nykyisten ja hiljakkoin ostettujen konserniyhtiöiden välillä on strategiamme ytimessä ja siitä on tullut pysyvä osa yhtiömme DNA:ta. Selkeä sektorifokuksemme ja syväosaamisemme ajoneuvojen jälkimarkkinalla antavat meille ainutlaatuisen mahdollisuuden näiden yrityksemme kasvua tukevien synergiaetujen edelleen hyödyntämiseen.

Vaikka operativiinen toimintamallimme on hajautettu, tekevät konserniyhtiöidemme johtoryhmät tehokasta yhteistyötä keskenään ja etsivät jatkuvasti uusia synergiahyötyjä päivittäisessä toiminnassaan. Synergiahyödyt ovat usein merkittäviä, erityisesti kun koko konsernin ostovoima voidaan yhdistää parempien ostohintojen ja ehtojen saavuttamiseksi toimittajilta. Synergiat voivat sisältää myös muun kaltaisia etuja, kuten yhteisen tuotetietokannan luominen tai muiden toiminnan tehostamiseen liittyvien projektien suorittaminen konserniyhtiöiden välillä. Olemme esimerkiksi onnistuneesti yhdistäneet TD Tunga Delarin ja Huzellsin johto- ja tukitoimintoja luoden täten yhden Ruotsin vahvimmista riippumattomista hyötyajoneuvojen tukkutoimijoista. Suomessa Startax hoitaa nyt enenevästi Raskoneen varaosahankintoja ja toimituksia hyödyntäen koko konsernin ostovoimaa.

Orgaaninen kasvu

Pohjoismaiset ajoneuvojen jälkimarkkinat pysyivät vakaana huolimatta yhä jatkuneesta Covid-19-pandemiasta vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana. Omien arvioidemme mukaan kykenimme kasvamaan nopeammin kuin markkinat keskimäärin. Poikkeuksellisen kylmä talvi kiihdytti erityisesti sähkövaraosien ja tarvikkeiden myyntiä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Käytännössä kaikki konserniyhtiömme suoriutuivat vahvasti. Erityisen mainittavaa on Strandsin vahva kasvu, sekä AB Reservdelarin kyky kasvattaa myyntiään huolimatta muutosta uusiin toimitiloihin Sollentunaan toukokuussa.

Digitalisaatio

Relais aikoo olla ajoneuvojen jälkimarkkinoilla käynnissä olevan digitaalisen vallankumouksen etujoukoissa. Etsimme aktiivisesti uusia tapoja auttaa asiakkaitamme löytämään tarvitsemansa tuotteet yhä helpommin ja nopeammin. Erinomaisen asiakaskokemuksen luomisen tulee olla toimintamme keskipisteessä, oli kyseessä kuluttaja, joka etsii juuri oikeaa lisävaloa ajoneuvoonsa, tai ammattimainen ostaja, joka tarvitsee kattavan ammattiajoneuvojen varosavalikoiman.

Lumisen yritysosto maaliskuussa on antanut meille arvokasta näkemystä erittäin menestyksekkään verkkokauppatoiminnan harjoittamisesta ja lisännyt kyvykkyyksiämme sähköisessä kaupankäynnissä. Aiomme hyödyntää tätä selkeää kilpailuetua erityisesti ajoneuvovalojen liiketoiminnan kansainvälisessä kasvattamisessa tulevien vuosien aikana.

Lisää kasvua valotuoteryhmässä ja hyötyajoneuvoissa

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tehdyt Strandsin, Lumisen ja Raskoneen yritysostot ovat entisestään vahvistaneet kykyämme kasvaa meille strategisesti tärkeillä valaisinten ja hyötyajoneuvojen markkinoilla. Strands on erittäin vahva ja nopeasti kasvava valaisinbrändi, jolla on selkeä näyttö menestyksekkäästä vientitoiminnasta ja joka hyödyntää innovatiivisesti sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Lumisella on vahva kyky luoda vertaansa vailla oleva verkkokaupan ostokokemus. Raskoneesta on kehittynyt kannattava, hyvin toimiva ja luotettu toimija hyötyajoneuvojen huolto- ja korjaamomarkkinoilla Suomessa, mikä luo meille hyvän pohjan tulevalle toiminnan laajentamiselle tässä liiketoiminnassa.

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus merkitsee ennen kaikkea käytännöllisiä arjen tekoja. Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme. Olemme asettaneet toimittajillemme selkeitä ESG-kriteereitä ja kasvava osa myymistämme varaosista on palautusjärjestelmän piirissä. Käytetyt varaosat palautuvat meille ja saavat uuden elämän tuotantolaitoksessa tehdyn tehdaskunnostuksen jälkeen. Myös digitaaliset tuoteluettelomme lisäävät omalta osaltaan vastuullisuutta. Mitä helpompaa asiakkaittemme on löytää juuri oikea tarvitsemansa tuote, sitä vähemmän on tarvetta turhille tuotepalautuksille, jotka kasvattavat CO2-päästöjä.

Näkymä vuoteen 2021 ja pidemmälle

Relaisilla on hyvä asema jatkaa valitun strategian toteuttamista. Olemme lisänneet useiden valotuoteryhmän uutuustuotteiden varastoja ollaksemme valmiita alkavaan syksyn sesonkiin, sekä kasvattaneet tiettyjen muiden avaintuotteiden varastotasoja. Alla oleva markkina näyttää vakaalta kaikissa Pohjoismaissa. Kaikesta huolimatta maailmanlaajuinen komponenttien ja puolijohteiden pula aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta emmekä voi sulkea pois toimitusvaikeuksien mahdollisuutta erityisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tässä valossa, ottaen myös huomioon yhä jatkuvan Covid-19-pandemian, Relais ei anna numeerista ohjeistusta vuodelle 2021.

Katsoen pidempää näkymää julkaisimme hiljakkoin uudet taloudelliset tavoitteemme vuoteen 2026 ulottuvalle strategiselle suunnittelukaudelle. Koska aiemmin julkaisemamme 240 miljoonan euron liikevaihtotavoite tullaan tavoittamaan huomattavasti aiottua nopeammin, päätimme asettaa uuden strategisen tavoitteen saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lopuksi, vahva ja kannattava kasvu ei tapahdu itsestään. Se on seurausta siitä kovasta työstä, jota tiimimme tekevät joka päivä ja siitä erinomaisesta yhteistyöstä, joka meillä on asiakkaittemme, toimittajiemme, yhteistyökumppaniemme ja osakkeenomistajiemme kanssa. Haluankin tässä yhteydessä kiittää lämpimästi teitä kaikkia osoittamastanne luottamuksesta. Teemme parhaamme lunastaaksemme tämän luottamuksen myös vastaisuudessa. Relais on kasvuyhtiö ja aiomme jatkaa strategiamme tinkimätöntä toteuttamista vuoden 2021 aikana ja myös sen jälkeen. 

Arni Ekholm
Toimitusjohtaja

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland