Listautumisesta tukea voimakkaan kasvustrategiamme toteuttamiseen

Pohjoismaat ovat pitkien etäisyyksien maita ja ihmisten, sekä tavaran kuljetukset pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Relais on tärkeä osa tätä arvoketjua. Liikkuvuuden kysynnän kasvaessa lisääntyy myös ajoneuvojen huollon ja korjausten tarve, mikä puolestaan lisää varaosien kysyntää. Ala tarvitsee vahvan ja luotettavan kumppanin, joka tarjoaa ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin juuri ne kriittiset ratkaisut, joka pitävät ajoneuvot liikkeellä turvallisesti – joka päivä.

Relais on kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö, joka on luo arvoa varaosien ja varusteiden jälleenmyyntiä harjoittaville asiakkailleen läpi ajoneuvojen elinkaaren. Tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme omilla digitaalisilla työkaluillamme, huipputason asiakaspalvelullamme sekä kattavalla yli 150 000 varastonimikkeen valikoimallamme. Tarjoamme ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin.

Olemme keskittyneet toimialamme kiinnostavimpaan segmenttiin eli ajoneuvovalmistajista riippumattomaan jälkimarkkinaan, jossa toimimme valtakunnallisena maahantuojana ja palvelevana teknisenä tukkuliikkeenä kussakin toimintamaassamme. Markkina, jolla toimimme, on suuri ja stabiili. Pohjoismaissa ja Baltiassa on liikenteessä 19 miljoonaa henkilö- ja hyötyajoneuvoa, jotka tarvitsevat jatkuvasti varaosia ja varusteita, luotettavasti ja oikea-aikaisesti.

Meillä on vahva kasvustrategia, jota toteutamme määrätietoisesti. Kasvunäkymämme Pohjoismaissa ovat hyvät ja defensiivisiä piirteitä omaavat markkina-ajurit tukevat liiketoimintaamme. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Yhdistimme toukokuussa 2019 voimamme ruotsalaisten AB Reservdelarin (ABR) ja Huzells i Karlstad AB:n (Huzells) kanssa. ABR:llä on vahva jalansija Ruotsissa henkilöajoneuvojen varaosamarkkinalla ja Huzells on puolestaan vahva toimija raskaiden hyötyajoneuvojen puolella. Yhdistymisen myötä voimme tarjota asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua ja asiakastukea sekä yhden toimialamme laajimmista tuotevalikoimista.

Tavoitteenamme on jatkaa vakaata, markkinoiden kasvua vahvempaa orgaanista kasvua hyödyntämällä konserniyhtiöidemme vahvaa markkina-asemaa, sekä kehittämällä konserniyhtiöidemme välistä ristiinmyyntiä. Elämme teknologisen kehityksen mukana ja kuuntelemme herkällä korvalla, mitä markkinoilla tapahtuu. Kasvupotentiaalia näemme erityisesti vahvan ajoneuvovalo-osaamisemme viemisessä muille pohjoismaisille markkinoille. Valikoimiemme laajentaminen uusilla tuotelinjoilla tarjoaa myös hyviä kasvumahdollisuuksia. Yhtiöittemme kasvavan yhteisen ostovoiman kautta saavutamme myös parempia ostoehtoja tavarantoimittajiltamme.

Pyrimme tulevaisuudessa jatkamaan kohdennettuja, strategiaamme sopivia yritysostoja ja haluamme on olla aktiivinen toimija ajoneuvovalmistajista riippumattomien jälkimarkkinoiden  konsolidoitumisessa Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Listautumisesta saamme tukea voimakkaan kasvustrategiamme toteuttamiseen. Haluamme kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme luottamuksesta – pidetään yhdessä yhteiskunnan pyörät pyörimässä!

Arni Ekholm
Toimitusjohtaja

Relais
Relais Group Oyj
Tähtäinkuja 2
01530 Vantaa
Finland