Toimitusjohtaja Arni Ekholm kommentoi vuotta 2022

Hajautettu ja yritysostovetoinen liiketoimintamallimme osoitti kestävyytensä ja vahvuutensa. Ylsimme neljännellä vuosineljänneksellä ennätykselliseen 75 miljoonan euron liikevaihtoon. Lisäksi liiketoiminnan rahavirta kasvoi samalla jaksolla yli 9 miljoonalla eurolla.

Yritysostostrategia

Relais Groupin strategia perustuu ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidointiin Pohjoismaissa. Vuoden 2022 aikana teimme kolme yritysostoa ja vahvistimme asemaamme sekä Tanskassa että Ruotsissa. Olemme nyt selkeästi johtava toimija Ruotsin ja Suomen valmistajista riippumattomalla hyötyajoneuvojen korjaamomarkkinoilla. Tärkeä osa yritysostovetoista strategiaamme on myös ostettujen yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Olen iloinen, että onnistuimme parantamaan selvästi korjaamoliiketoimintamme myyntiä ja kannattavuutta ja onnistuimme muun muassa rekrytoimaan lisää mekaanikoita sekä Suomeen että Ruotsiin kuluneen vuoden aikana.

Vahvaa kasvua Skandinaviassa, haastava markkinatilanne Suomessa

Ensimmäisen vuosipuoliskon poikkeuksellisen globaalin tilanteen aiheuttaman yleisesti heikon markkinakysynnän jälkeen parantunut markkinatilanne, yhdistettynä kaupallisiin lisätoimenpiteisiimme alkoi tuottaa myönteisiä tuloksia. Myynnin kasvu oli vahvaa erityisesti Skandinaviassa, kun taas Suomessa oli haasteita, jotka johtuivat heikosta kuluttajien luottamuksesta ja suhteellisen leudoista talviolosuhteista vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana 2 prosenttia 75,2 miljoonaan euroon (+5 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla). Orgaaninen kasvu Skandinaviassa oli +5 prosenttia ja -8 prosenttia Suomessa ja Baltiassa vuoden 2021 ennätyskorkeaan myyntiin verrattuna, mikä kuvastaa arviomme mukaan yleistä markkinatilannetta. Koko vuoden 2022 liikevaihto nousi konsernin historian kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 260,7 miljoonaan euroon, mikä vastaa 10 prosentin kasvua (+12 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla). Skandinaviassa orgaaninen kasvu oli 2 prosenttia ja Suomessa ja Baltiassa -7 prosenttia.

Relais Group on yksi Euroopan suurimmista toimijoista ajoneuvovalaisinten jälkimarkkinoilla. Yleisesti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme kasvattamaan konsernin valaisinliiketoiminnan liikevaihtoa 3 prosentilla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Suomen vaimeaa kulutuskysyntää kompensoi Strands-valaisinliiketoimintamme voimakas kasvu Skandinaviassa ja muualla Euroopassa.

Operatiivinen tehokkuus

Toisen vuosipuoliskon aikana toteutimme useita toimenpiteitä konsernin kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi. Onnistuimme nostamaan hintoja kaikissa toimintayksiköissämme torjuaksemme inflaation negatiivisia vaikutuksia. Vähensimme määrätietoisesti varastotasoja yli 14 miljoonalla eurolla kolmannen vuosineljänneksen alkupuolen huipputasosta tinkimättä myyntikatetasoista, mikä johti merkittävään kassavirran kasvuun.

Vakiintuva kannattavuus

Haasteellisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen konsernin kannattavuus alkoi elpyä kolmannella vuosineljänneksellä. Neljännellä vuosineljänneksellä EBITA oli 6,2 miljoonaa euroa verrattuna 8,0 miljoonaan euroon ennätysvahvan vuoden 2021 vastaavalla neljänneksellä. Tämä johti 8,2 (10,9) prosentin EBITA-marginaaliin. EBITA-tason vertailukelpoisuuteen vaikuttivat yhteensä 1,7 miljoonan euron kulut, johtuen pääosin konsernin Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvistä kustannuksista ja yritysostokuluista. Vertailukelpoinen EBITA oli 7,9 miljoonaa euroa (8,7), jolloin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,5 (11,8) prosenttia. Vertailukelpoisen EBITA:n lasku liittyy pääosin harkinnanvaraisten tuotteiden heikkoon kuluttajakysyntään Suomessa neljännen vuosineljänneksen aikana, konsernin verkkokauppaliiketoiminnan kasvaneisiin markkinointi- ja muihin toimintakuluihin Suomessa, sekä valuuttakurssivaikutuksiin. Heikentyneellä SEK/EUR-vaihtokurssilla oli noin 0,2 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuosineljänneksen aikana. 

Näkymät vuodelle 2023

Katsomme olevamme hyvin valmistautuneita jatkamaan strategiamme toteuttamista vuoden 2023 aikana. Konsernin vakaa taloudellinen asema näkyy myös hallituksen osinkoehdotuksessa. Jatkamme edelleen keskittymistä yritysostoihin, orgaanisen myynnin kasvun kiihdyttämiseen ja kannattavuuden parantamiseen operatiivista tehokkuutta kasvattamalla alkaneen vuoden aikana.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja liikekumppaneillemme kuluneesta vuodesta.

Arni Ekholm
Toimitusjohtaja