Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme

Relais pyrkii mahdollistamaan kestävää liikennettä ja edesauttamaan liikenneturvallisuutta liiketoimintansa kautta. Tavoitteenamme on luoda talouskasvua ja hyvinvointia yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuus merkitsee meille arjen tekoja ja se on keskeinen osa jokapäiväistä toimintaamme. 

Relaisin vastuullisuusohjelma noudattelee perinteistä ESG-kolmijakoa keskittyen ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintoon. Siinä on huomioitu toimialamme erityispiirteet sekä liiketoimintamme luonne. 

Tutustu Vuosi- ja vastuullisuuskatsaukseemme 2023! 

Vastuullisuusteemamme ovat: 

• Vähäpäästöiseen liikenteen mahdollistaminen ja ilmastoystävälliset valinnat 
• Kiertotalouden ja ympäristöystävällisten varaosien käytön edistäminen 
• Omien työntekijöiden, asiakkaiden henkilöstön ja kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden edistäminen 
• Työhyvinvoinnin, yhtäläisten mahdollisuuksien, koulutuksen ja kehittymisen edistäminen 
• Lainmukainen ja eettinen toiminta 
• Kestävät hankintakäytännöt toimitusketjussa 

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET OHJAAVAT PITKÄN AIKAVÄLIN VASTUULLISUUSTYÖTÄMME 

Olemme sitoutuneet tukemaan seuraavia liiketoimintaamme liittyviä YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n tavoitteita ja odotamme myös toimittajiemme tukevan niitä omassa toiminnassaan: