Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme

Vastuullisuus merkitsee meille arjen tekoja ja on keskeinen osa jokapäiväistä toimintaamme. Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme ja asetamme vastuullisuuteen liittyviä selkeitä kriteereitä toimittajakunnallemme.

Oman toimintamme ympäristövaikutukset ovat vähäiset ja pyrimme vähentämään energiankulutustamme sekä käsittelemään jätteet, romut ja kemikaalit asianmukaisesti.

Markkinoille toimittamistamme varaosista huomattava osa on kiertotalouden piirissä ja tehokas palautusjärjestelmämme takaa kunnostuskelpoisten osien paluun uuteen käyttöön tehdaskunnostuksen jälkeen.

Olemme Nexus-ostoyhteisön jäseniä ja noudatamme yhdessä alan toimijoiden kanssa yhdessä sovittuja periaatteita. Kehitämme alaamme eteenpäin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä toimintamaissamme että EU-tasolla. Olemme mukana muun muassa Suomen varaosakaupan keskusliiton (SVOK), FIGIEFA:n ja SBF:n toiminnassa.

Vastuullisuusteemamme

  • Pidämme yhteiskunnan pyörät pyörimässä turvallisesti
  • Luomme talouskasvua ja hyvinvointia
  • Teemme ympäristöystävällisiä valintoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
  • Toimimme eettisesti ja reilusti

Tuemme seuraavia liiketoimintaamme liittyviä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja odotamme myös toimittajiemme tukevan niitä omassa toiminnassaan:

Lue lisää vuosikertomuksestamme ja vastuullisuuskatsauksestamme.