Strategiamme

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme arvonluontiin läpi ajoneuvojen elinkaaren ajoneuvovalmistajista riippumattomalla jälkimarkkinalla.

Relaisin strategia perustuu kolmeen vahvaan avaintekijään, jotka yhdessä tarjoavat mahdollisuuksia yhtiön kannattavalle kasvulle myös tulevaisuudessa:

  • Relais tavoittelee keskimäärin markkinaa nopeampaa orgaanista kasvua, mitä tukevat tavoiteltavat synergiat, kuten ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä.
  • Relaisin tavoitteena on kasvaa yritysostoin konsolidoimalla aktiivisesti Pohjoismaiden ajoneuvojälkimarkkinoita.
  • Relais pyrkii jatkuvasti kehittämään liiketoimintojensa operatiivista tehokkuutta.