Strategiamme

Relais Group on pohjoismaisiin ajoneuvojälkimarkkinoihin erikoistunut konsolidoija ja sarjayhdistelijä. Toimimme kasvualustana konserniyhtiöillemme ja kehitämme niiden liiketoimintaa uudelle, korkeammalle tasolle. 

Otamme huomioon ajoneuvojen koko elinkaaren aikaisen arvonluonnin ja olemme keskittyneet jälkimarkkinoihin, joissa näemme suurimman potentiaalin tuloksen kasvattamiselle ja jotka ovat vähiten herkkiä suhdannevaihteluille.

Tuotamme omistaja-arvoa saavuttamalla vahvaa tuloskasvua strategialla, joka pohjautuu kolmeen toisiaan tukevaan tekijään:

  • yrityskaupat
  • synergiat
  • operatiivinen tehokkuus