Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle huomattavista omistus- ja äänioikeuksiensa muutoksista (liputusvelvollisuus).

Arvopaperimarkkinalain mukaan liputusilmoitus on tehtävä, kun osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % listayhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Saatuaan liputusilmoituksen yhtiön on julkistettava siinä olevat tiedot.

Relaisin osakkeenomistajan on tehtävä liputusilmoitus sähköpostilla osoitteeseen insider.register@relais.fi.

Relais on vastaanottanut ja julkistanut seuraavat liputusilmoitukset:

22.6.2023 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus