Relais Group Ltd’s contemplated initial public offering.

Important information

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following and confirm your country of residence. Your confirmation must be true and accurate.


Please enter your country of residence:

Disclaimer

Access to the information and documents on this website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you access this restricted information.

THESE MATERIALS ARE NOT DIRECTED AT OR ACCESSIBLE BY ANY PERSONS LOCATED IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SINGAPORE, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any shares, rights or other securities of the Company in the United States or any other country in which it would be contrary to the laws and regulations of that country.

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. The shares, rights or other securities of the Company referred to on this website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration thereunder.

Access to the information and documents contained on the following websites may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore who wish to have access to the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law or regulations by any person.

This information is only being distributed to and is only directed at (i) persons in the European Economic Area who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Regulation 2017/1129/EU and amendments thereto, or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this document relates will be only available to, and will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

By clicking on the link below, I confirm that I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above and that my country of residence and current location is not the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore or any other jurisdiction in which such a distribution or such access is unlawful.

United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa

Access to the information and documents contained on the following websites may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore who wish to have access to the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law or regulations by any person.

Relais Group Oyj:n suunniteltu listautumisanti.

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.


Valitse luettelosta asuinmaasi:

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Euroopan talousalueella ja ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen 2017/1129/EU, muutoksineen, artiklassa 2(1)(e) määritellään, tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkea varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore, Etelä-Afrikka

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

The First North Initial Public Offering of Relais Group Plc, subscription period in the public offering 7 October – 14 October 2019

The First North Initial Public Offering of Relais Group Plc

The First North Initial Public Offering of Relais Group Plc (“Relais” or “the Company”) has ended. The subscription period started October 7, 2019. The Initial Public Offering was oversubscribed and therefore The Board of Directors of the company decided according to the terms and conditions of the IPO on the completion of the Public Offering, the Institutional Offering and the Personnel Offering on 11 October 2019 at 9.20 pm.

The IPO consisted of a share issue (“Share Issue”) and a share sale (“Share Sale”). In the share issue and share sale 4,055,000 shares in total (“Offer Shares”) were offered to private individuals and entities in Finland (“Public Offering”), private placements to institutional investors in Finland, and, in compliance with the applicable legislation, internationally (“Institutional Offering”), and to the salaried employees employed by the company or its group companies during the subscription period, the members of the Board of Directors and of the Management Team of the company (“Personnel Offering”).

The shares were allocated in the IPO as follows:

  • in the Public Offering 880,054 offer shares
  • in the Institutional Offering 3,135,000 offer shares
  • in the Personnel Offering 39,946 offer shares

The company received EUR 20 million from the offering and the sellers received EUR 10 million. The total number of the shares increased to 16,213,800 shares after the new shares offered in the offering were registered in the Finnish Trade Register on October 16, 2019. The number of shareholders after the offering increased to more than 2,000 shareholders.

The subscription price in the public and institutional offering was EUR 7.40 per offer share (“Subscription Price”). In the personnel offering the subscription price was 10 percent lower than the subscription period, i.e. EUR 6.67 per offer share.

Important dates

Trading in the shares commenced on the First North marketplace of Nasdaq Helsinki on October 17, 2019. The ISIN code of the shares is FI4000391487 and the share trading code is RELAIS.

Evli Bank Plc acted as the lead manager in the offering and as the certified advisor according to the Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Roschier, Attorneys Ltd. acted as the legal adviser to the company in the listing.

Relais Group’s CEO Arni Ekholm:

”We are delighted by the interest investors have shown in our listing. Relais is a profitable and highly growth-oriented company that creates value for its customers in the field of spare parts and equipment resale for the full duration of a vehicle’s lifecycle. Our goal is to double our turnover in five years, both organically and through acquisitions. Listing will help us implement our strong growth strategy. We want to thank all of our new shareholders for their trust – let’s keep together the wheels of society turning!”, Arni Ekholm, CEO Relais Group Plc.

Investor events

Investor events were held in:

  • Valkoinen Sali, Helsinki 7 October at 5:00 pm – 8.00 pm
  • Finlayson Palatsi, Tampere 8 October at 6:00 pm – 9:00 pm
  • Ravintola Suomalainen Pohja, Turku 9 October at 6:00 pm – 9:00 pm

Releases

Company releases

16 October 2019
The initial public offering of Relais Group Plc has been oversubscribed and the listing will be completed as planned

11 October 2019
Relais Group Plc initial public offering oversubscribed – The subscription periods are closed

7 October 2019
Relais Group Plc applies for its shares to be listed on the First North Growth Market Finland marketplace of Nasdaq Helsinki Ltd

Press releases

4 October 2019
The Finnish Financial Supervisory Authority has approved Relais Group’s prospectus

4 October 2019
Relais Group announces the fixed subscription price for its contemplated IPO and further information on the listing of its shares on the First North Finland marketplace

27 September 2019
Relais Group, one of the leading importers and technical wholesalers of vehicle electrical equipment and spare parts in the Nordics and Baltics, is planning the listing of its shares on Nasdaq First North Finland.

Materials

Prospectus (in Finnish)
Marketing brochure (in Finnish)
Investor presentation

Terms and conditions of the IPO
Articles of Association

Information incorporated by reference into the prospectus:
ABR Financial statements 2018 (in Swedish)
ABR Financial statements 2017 (in Swedish)
ABR Financial statements 2016 (in Swedish)

Huzells Financial statements 2018 (in Swedish)
Huzells Financial statements 2017 (in Swedish)
Huzells Financial statements 2016 (in Swedish)