Tilintarkastus

Relaisilla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Relaisin lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. KHT Janne Rajalahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.