Strategiamme

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen koko elinkaaren aikaisen arvonluonnin kannalta omasta näkökulmastamme mielenkiintoisimpaan osaan – jälkimarkkinaan. 

Strategiamme perustuu kolmeen vahvaan avaintekijään, jotka yhdessä tarjoavat mahdollisuuksia yhtiömme kannattavalle kasvulle myös tulevaisuudessa:

1. Orgaaninen kasvu

Tavoitteenamme on jatkaa keskimäärin markkinaa nopeampaa kasvua, mitä tukevat tavoiteltavat synergiat, kuten ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä.

Orgaanisen kasvun mahdollisuutemme perustuvat muun muassa laajentumiseen uusiin tuoteryhmiin ja uusiin asiakkuuksiin. Meillä on erinomaiset suhteet asiakkaisiin ja toimittajiin, mikä mahdollistaa huolellisesti valittujen tuoteryhmien nopean lisäämisen valikoimaan. Tavoittelemme orgaanista kasvua myös lisäämällä olemassa olevia tuoteryhmiä konserniyhtiöiden valikoimaan kysynnän mukaan.

2. Yritysostoihin perustuva kasvu

Pyrimme jatkamaan kohdennettuja yritysostoja ja tavoitteenamme on olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Analysoimme jatkuvasti potentiaalisia yritysostokohteita. Ensisijaisia ehdokkaita ovat yhtiöt, joilla on suuri arvonluontipotentiaali ja jotka sopivat strategiaamme, esimerkiksi tukkumyyjät tai varusteiden tai palveluiden tuottajat. Olemme tunnistaneet joitakin suuria ja useita pienempiä potentiaalisia ostokohteita, joista muutama on asetettu etusijalle.

3. Lisäarvoa asiakkaille

Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme lisäarvoa kattavalla tuotevalikoimallamme, omilla digitaalisilla tuoteluetteloillamme ja huipputason asiakaspalvelullamme.

Hyödynnämme kasvavaa, 19 miljoonan henkilöauton ja hyötyajoneuvon kohdemarkkinaa Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland