Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoittelemme kasvua orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä.

  • Orgaaninen kasvu: Tavoitteenamme on jatkaa keskimäärin markkinaa nopeampaa kasvua, mitä tukevat tavoiteltavat synergiat, kuten ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä.
  • Johdon näkemyksen mukaan markkinat kokonaisuudessaan ovat viime vuosina kasvaneet maltillisesti mutta tasaisesti noin 1–3 prosenttia vuosittain riippuen tuotekategoriasta ja maantieteellisestä alueesta.
  • Yritysostoihin perustuva kasvu: Tavoitteenamme on tehdä 1–2 uutta yrityskauppaa vuodessa.
  • ABR/Huzells-yritysostosta tavoiteltavat synergiat: Konsernimme tavoitteena on saavuttaa pitkäaikaisesti vaikuttavia huomattavia synergioita ABR/Huzells-yritysostosta. Synergioiden odotetaan syntyvän konserniyhtiöiden yhteisistä lisämyynneistä sekä ostoista. Keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2021 mennessä tavoitteenamme on saavuttaa vuosittaiset 6–8 miljoonan euron liikevaihtosynergiat. Synergioiden odotetaan vaikuttavan tilikaudesta 2020 eteenpäin.

Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 prosenttia konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta tuloksesta ilman liikearvopoistoja, suhdannevaihtelut huomioiden. 

Relais
Relais Group Oyj
Tähtäinkuja 2
01530 Vantaa
Finland