Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoittelemme kasvua orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä.

  • Orgaaninen kasvu: Tavoitteenamme on jatkaa keskimäärin markkinaa nopeampaa kasvua, mitä tukevat tavoiteltavat synergiat, kuten ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä.
  • Johdon näkemyksen mukaan markkinat kokonaisuudessaan ovat viime vuosina kasvaneet maltillisesti mutta tasaisesti noin 1–3 prosenttia vuosittain riippuen tuotekategoriasta ja maantieteellisestä alueesta.
  • Yritysostoihin perustuva kasvu: Tavoitteenamme on tehdä 1–2 uutta yrityskauppaa vuodessa.

Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 prosenttia konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta tuloksesta ilman liikearvopoistoja, suhdannevaihtelut huomioiden. 

Relais
Relais Group Oyj
Tähtäinkuja 2
01530 Vantaa
Finland