Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Relais määritteli 17.5.2021 uuden liikevaihtotavoitteen vuoteen 2026 ulottuvalle strategiselle suunnittelukaudelle. Tämän uuden tavoitteen mukaisesti Yhtiö tavoittelee 500 miljoonan euron pro forma liikevaihtoa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Aiempi, vuonna 2019 asetettu tavoite:

Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoittelemme kasvua orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä.

  • Orgaaninen kasvu: Tavoitteenamme on jatkaa keskimäärin markkinaa nopeampaa kasvua, mitä tukevat tavoiteltavat synergiat, kuten ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä.
  • Johdon näkemyksen mukaan markkinat kokonaisuudessaan ovat viime vuosina kasvaneet maltillisesti mutta tasaisesti noin 1–3 prosenttia vuosittain riippuen tuotekategoriasta ja maantieteellisestä alueesta.
  • Yritysostoihin perustuva kasvu: Tavoitteenamme on tehdä 1–2 uutta yrityskauppaa vuodessa.

Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 prosenttia konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta tuloksesta ilman liikearvopoistoja, suhdannevaihtelut huomioiden. 

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland