Johdon liiketoimet

Relais Group Oyj julkaisee MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Relais Groupin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Edellä mainittu velvollisuus perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR”) 17 artiklaan. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvolliskohtainen 5 000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. Relais Group ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Ohje johdon liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen:

Lomake löytyy osoitteesta: 

https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus                                              743700X9S8FVYRI20J88
Osakkeiden kaupankäyntitunnus    RELAIS
ISIN -koodi                                               FI4000391487
Ilmoitusnumero                                    Generoituu automaattisesti lomakkeelle                                                                        

Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä alla olevien ohjeiden mukaisesti
Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

Lähetys Finanssivalvonnalle

Mene osoitteeseen securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys Relais Groupille Oyj:lle

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen insider.register@relais.fi Relais Group julkaisee saamansa ilmoituksen yhtiötiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan. Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Relais Groupille tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 17.10.2019 lähtien yhtiön yhtiötiedotteissa.

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland